Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Totale.se

För Totale (Restaurang Totale i Göteborg AB) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter på totale.se. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker på totale.se är Restaurang Totale i Göteborg AB personuppgiftsansvarig.

Restaurang Totale i Göteborg AB 559089-8788 Kristinelundsgatan 3 411 37 Göteborg

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? De personuppgifter vi samlar in på totale.se kan variera. Väljer du att anmäla dig till något av våra nyhetsbrev så är det e-postadress vi samlar in. I vissa fall kan vi även komma att samla in annan information via kontaktformulär. I dessa fall rör det sig om namn, telefonnummer och e-postadress, samt i vissa fall information om din arbetsplats.

Vi behandlar dina personuppgifter för att på ett adekvat sätt kunna återkoppla till dig på det sätt du önskar och med den information du behöver.

Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för bordsbokning eller rekrytering. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och även radering av uppgifter.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på info@totale.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Kontakt

Kristinelundsgatan 3
41314 Göteborg

Telefon 031-18 50 50
E-post info@totale.se

Öppettider

Varje dag från 17:00

Nyhetsbrev

Nyheter och erbjudanden direkt till din mailkorg.